top of page

Експрес-дослідження стану гірничо-рудної промисловості України під час війни

Обновлено: 26 окт. 2023 г.

Вплив війни та розвороту світових цін залізної руди на гірничо-металургійний комплекс України


Станом на липень виробництво вітчизняного ГМК впало відносно довоєнного рівня: для залізної руди на 75% (з 6,6 до 1,6 млн тон / місяць), для чавуну на 83% (з 1,7 до 0,3 млн тон / місяць), для сталі 83% (з 1,7 до 0,3 млн тон на місяць).
Сприятлива цінова кон’юнктура 2021 року дозволила основним підприємствам галузі сформувати достатній запас міцності, який дозволив зберегти виробництво після різкого спаду у першому півріччі 2022 року. Так, минулорічні ціни на піку складали $215-$220/т. Експорт залізної руди та чорних металів зріс у 2021 році з $13,5 до $23,1 млрд (+71%). Однак, враховуючи спад будівництва у Китаї, постійне погіршення прогнозів зростання світової економіки у 2022-2024 роках та розширення пропозиції з боку Австралії, поточні ціни знизились всього до $110-112 / т. Довгострокові прогнози лідерів ринку вказують на спадну динаміку цін залізної руди, як мінімум, до 2025 року.


На поточний момент підприємства гірничо-металургійного комплексу знаходяться перед двома сценаріями: подальшого спаду обсягів видобування залізної руди (за нашою оцінкою, при поточних умовах рентабельними залишаються лише агроруди) та майже повного призупинення виробництва чавуну та сталі – до 0,1 млн тон на місяць (проти 1,7 млн тон у довоєнний період). Звільнення персоналу за такого сценарію складатиме 80% штату, або 45-50 тисяч працівників.


Альтернативним сценарієм – є запровадження заходів підтримки галузі державою у формі тимчасового зниження податкового навантаження та суми відрахувань підприємств гірничо-металургійного комплексу до бюджету. За такого сценарію можливе відновлення, перш за все, обсягів видобування залізних руд (+40% до поточного рівня) та виплавки сталі (+33%).
Відмітимо, що додана вартість, яку формує ГМК у 2020 році складала 4,2% ВВП (еквівалент $6,6 млрд). При цьому, галузь є одним з ключових джерел попиту на продукцію суміжних під-галузей: сукупний попит ГМК на внутрішньому ринку складав у 2020 році $13,6 млрд, або 6,2% всього обсягу проміжного споживання економіки України. Що стосується поставок на внутрішній ринок, ГМК, аналогічно, є системо-утворюючим елементом: 4,6% або $10,3 млрд проміжного споживання економіки – це поставки ГМК на внутрішній ринок, які у випадку зупинки роботи галузі мають бути заміщені імпортом.


Поточний стан операційної маржі. За поточного рівня Platts маржинальність (покриття доходами зміннних витрат) поставок залізної руди на ринок Китаю складає приблизно -50%. Туреччина та близька Європа - приблизно -20% та -15% відповідно. Аналогічною є ситуація з маржинальністю поставок заготовки: -19% та -15% для Туреччини та Північної Європи.


Основні заходи які пропонуються для вирівнювання збитковості поставок на період воєнного стану + 6 місяців. Введення спеціального тарифу на залізничні перевезення, зниження тарифу на передачу електроенергії, скасування екологічних податків та відтермінування рентних платежів для залізної руди. Вказані кроки – є мінімумом для виведення операційної маржі видобування та виплавки на нульовий рівень. Де-факто, поставки руди в Китай залишаться збитковими (-31% до змінних витрат). Поставки як руди, так і заготовки в Туреччину та Європу будуть коливатись в діапазоні від -4% до +4%. Що в середньому дозволить покрити частину збитку від поставок з дорожчим фрахтом. Це, за оцінками підприємств галузі та профільних експертів, дозволить наростити виробництво залізорудної продукції до 2,3 млн т/міс., та виплавки чавуну і сталі до 0,4 млн т/міс.


Бюджет. Основний фактор економії для видаткової частини – це виплати по безробіттю. Скорочення штату може складати до 44,7 тис працюючих з потенційними виплатами, які ляжуть на державний бюджет у 5,5 млрд грн. Сценарій “без змін”, за якого залишаться лише переважно видобувачі аглоруд передбачає сукупні надходження до бюджету у другому півріччі в розмірі 1,6 млрд грн, що з врахуванням виплат по безробіттю означитиме негативне сальдо у -3,9 млрд грн. В той же час, за умов тимчасової реалізації кроків по вирівнюванню маржинальнсті поставок залізорудної руди та заготовки – може бути сплачено 7,6 млрд грн (сальдо, з врахуванням 38% скорочення штату). Таким чином, кроки, запропоновані підприємствами галузі, не потребують додаткових видатків / втрат бюджету. При цьому, є мінімально-достатнім рівнем для збереження роботи ГЗК та галузі в цілому.
ГМК 02.08.2022
.pdf
Скачать PDF • 4.80MB

518 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page