top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Публічний договір є відкритою пропозицією (офертою) фізичної особи-підприємця ФОП Казімірко Тетяни Сергіївни (далі – Компанія), адресованою невизначеному колу осіб, укласти договір про надання інформаційних послуг (далі – договір), на викладених у цій оферті умовах. 

Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, договір публічної оферти є публічним договором та його умови є однаковими для всіх користувачів, безумовне прийняття умов договору якими (згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом оферти та підтверджує факт укладення договору.

Отримуючи доступ до Послуг Компанії та користуючись такими Послугами, Користувач погоджується з умовами, що викладені в цьому договорі та приймає їх.

Якщо Користувач не згоден з умовами договору повністю або частково, Користувач повинен негайно припинити користування Послугами.

Компанія залишає за собою право без попереднього попередження (повідомлення) Користувачів в односторонньому порядку вносити зміни в умови договору та/або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. Нова редакція договору вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено умовами нової редакції договору. 

У випадку, якщо Користувач не згоден із внесеними змінами, він зобов’язаний негайно припинити користування Послугами. Продовження користування Послугами після будь-яких змін оферти передбачає згоду Користувача з такими змінами.

Поняття та терміни.

Публічна оферта (та/або оферта) - дійсна пропозиція, що розміщена на Веб-сайті щодо надання послуг Компанії, спрямована на невизначене коло осіб.

Послуги - інформаційні послуги Компанії, що надаються шляхом надання Користувачам доступу до Продуктів та Матеріалів, розміщених на Веб-сайті.

Веб-сайт - сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменній зоні http:// www.ukraine-economic-outlook.com.

Продукти - щотижневий економічний огляд «WEEKLY Economic Monitor», щомісячний економічний аналіз «MONTHLY Economic Outlook», базовий курс з макроекономіки «LIVE», Аналіз ринку нерухомості, Перша велика податкова конференція, Друга велика податкова конференція.

 

Матеріали – будь-які інформаційні матеріли, що розміщені на Веб-сайті та є у відкритому (безкоштовному) доступі, в тому числі дослідження, аналітичні огляди, елементи (зразки) контенту Продуктів тощо.

Користувач - особа, яка акцептувала (прийняла) оферту, що міститься в цьому договорі і отримує доступ до Продуктів та/або Матеріалів.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 

2.1. Відповідно до умов договору Компанія приймає на себе зобов'язання надати Користувачам інформаційні послуги шляхом надання доступу до Продуктів та Матеріалів, розташованих в мережі Інтернет за адресою: http:// www.ukraine-economic-outlook.com, а Користувач приймає вказані Послуги та оплачує їх згідно з умовами цього договору.

2.2. Перелік Продуктів, а також детальний опис Продуктів вказується на відповідних сторінках Веб-сайту.

2.3. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту авторизації (реєстрації) Користувача на Веб-сайті та/або здійснення оплати Продукту та/або використання Матеріалів, що свідчить про згоду Користувача дотримуватися умов договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Права та обов’язки Компанії.

3.1.1. Компанія зобов’язується своєчасно, в повному обсязі та на високому рівні надавати Користувачам якісні Послуги, визначені договором.

3.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов договору, своєчасно повідомити Користувача про таке, а також вчинити всі залежні від Компанії дії, спрямовані на усунення таких перешкод.

3.1.3. Інформувати Користувачів про послуги та умови їх надання шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті.

3.1.4. Компанія має право залучати до надання послуг за договором третіх осіб.

3.1.5. Компанія має право на отримання оплати за надання платних Послуг.

3.1.6. Компанія має право відмовити Користувачу у наданні Послуг та/або зупинити надання Послуг у разі порушення Користувачем умов договору.

3.1.7. Компанія має право видаляти контент в будь-який час без додаткового повідомлення Користувача, в тому числі внаслідок неактуальності контенту.

3.1.8. Компанія має право інформувати Користувачів щодо Продуктів, акцій, бонусних систем, заходів тощо шляхом направлення Користувачам інформаційних матеріалів на електронну адресу, вказану Користувачами при реєстрації.

3.1.9. Компанія має інші права, визначені цим договором та чинним законодавством України. 

 

3.2. Права та обов’язки Користувача.

3.2.1. Користувач зобов'язаний користуватись Послугами з урахуванням умов цього договору та правил, опублікованих на Веб-сайті.

3.2.2. Користувач зобов'язаний самостійно перевіряти зміну та оновлення інформації, що розміщується на Веб-сайті.

3.2.3. Користувач зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки із Компанією за Послуги відповідно до умов договору.

3.2.4. Користувач має право отримувати достовірну та необхідну інформацію про Послуги Компанії та порядок їх надання.

3.2.5. Користувач має право на отримання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов договору.

3.2.6. Користувач має інші права, визначені цим договором та чинним законодавством України. 

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Повний доступ до Продуктів надається Користувачу після здійснення оплати.

4.2. Детальна інформація щодо умов оплати та повернення грошових коштів розташована на Веб-сайті за посиланням https://www.ukraine-economic-outlook.com/payment-refund.

4.3. Користувач здійснює оплату Продуктів за тарифами, які встановлюються Компанією та розміщені у відповідному розділі на Веб-сайті. Користувач самостійно обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Продукту.

4.4. Компанія залишає за собою право змінювати встановлені тарифи в односторонньому порядку, в тому числі у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. 

4.5. Оплата здійснюється Користувачем шляхом 100% передплати через платіжний сервіс / систему Google Play або Apple Pay / безготівковим розрахунком на банківські реквізити Компанії. У разі здійснення оплати через платіжні сервіси оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу, банку та інших учасників платежів.

4.5. У разі встановлення вартості Продуктів в доларах США, перерахунок в гривні здійснюється за середньорічним курсом гривні до долару США та відображається на Веб-сайті.

4.6. Користувач здійснює оплату Послуг Компанії у національній валюті України – гривні.

                        5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОДУКТІВ.

5.1. Для отримання доступу до Продукту Користувачу необхідно:

5.1.1. Обрати Продукт та тариф за посиланнями на Веб-сайті:

https://www.ukraine-economic-outlook.com

 

Пройти реєстрацію / авторизацію на Веб-сайті.

Здійснити оплату Продукту за обраним тарифом.

5.2. Після здійснення оплати, за умови авторизації на Веб-сайті, Користувач отримує доступ до Продукту за обраним тарифом безпосередньо на Веб-сайті. Користувач також отримує Продукт за обраним тарифом в електронному вигляді шляхом направлення матеріалів Продукту на електронну адресу Користувача, що вказується ним при реєстрації.

5.3. Користувач отримує доступ до матеріалів Продуктів за обраним тарифом без обмежень строком.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Компанія вважається такою, що належним чином виконання свій обов’язок по договору з моменту надання Користувачу доступу до Продукту та/або Матеріалів.

6.2. Компанія не несе відповідальності перед Користувачами за будь-які затримки, перерви, збитки, що є результатом:

(1) форс-мажорних обставин;

(2) збоїв/недоліків під час передачі даних або з’єднання, що стались не з вини Компанії;

(3) порушення функціонування мережі Інтернет;

(4) дефектів обладнання Користувача, що робить неможливим використання Продуктів / Матеріалів.

6.3. Користувач самостійно в повному обсязі несе відповідальність за всі ризики, пов’язані із використанням Продуктів / Матеріалів. Компанія не відповідає за відповідність Продуктів / Матеріалів конкретним цілям або очікуванням Користувача.

6.4. Компанія не несе відповідальність за неправомірні дії третіх осіб, за будь-які пошкодження пристроїв або програмного забезпечення Користувачів, що виникли у зв’язку із користуванням Продуктами / Матеріалами, за відсутність можливості користування Продуктами / Матеріалами з причин, що не залежать від Компанії, а також у зв’язку із порушенням Користувачем умов цього договору.

6.5. У разі виникнення будь-яких несправностей в роботі Веб-сайту та/або Продуктів, Компанія буде вживати всіх можливих заходів для їх найшвидшого усунення. Разом з тим, Користувач розуміє та погоджується, що використання Веб-сайту та/або Продуктів може бути обмежено через випадкові технічні помилки, в результаті форс-мажорних обставин та/або з інших підстав, що не залежать від Компанії. 

6.6. Компанія не гарантує функціонування Веб-сайту, Продуктів та Матеріалів на конкретній апаратурі або пристрої. Користувачі самостійно несуть відповідальність за придбання та оновлення сумісної апаратури та пристроїв, необхідних для належного використання функціоналу Веб-сайту, Продуктів та Матеріалів.

6.7. Компанія не несе відповідальності за будь-які можливі збитки та/або упущену вигоду Користувачів, заподіяних в результаті використання або неможливості використання Веб-сайту, Продуктів та Матеріалів.

6.8. Компанія не несе відповідальності за помилки, дефекти або збої сторонніх апаратного та програмного забезпечення, та веб-ресурсів, до яких Користувач може перейти з Веб-сайту, в тому числі платіжної системи. В будь-якому випадку, відповідальність Компанії обмежується виключно вартістю сплачених Користувачем Послуг Компанії. 

6.9.  Продавець має право заблокувати Покупцю доступ до Продуктів у разі порушенням договору та/або якщо дії Покупця є шахрайськими, незаконними, спрямовані на нанесення шкоди Веб-сайту або Продуктам. В такому випадку оплата за доступ до Продуктів поверненню не підлягає.

6.10. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

6.11. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

6.12. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання стороною своїх зобов'язань за договором.

 

 

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Усі права на Веб-сайт, Продукти та Матеріали належать Компанії або використовуються Компанією на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб. Веб-сайт, Продукти та Матеріали (включаючи їх контент) є об’єктами права інтелектуальної власності та захищаються відповідно до законодавства України та міжнародно-правових норм.

7.2. Компанія не надає прав Користувачу на відтворення, продаж, прокат, публічний показ, доведення до загального відома та/або будь-яке інше поширення Продуктів та Матеріалів.

7.3. Користувач не має права доповнювати чи будь-яким іншим чином здійснювати зміну Продуктів та Матеріалів.

7.4. Користувач відповідно до умов цього договору отримує право на використання Продуктів та Матеріалів виключно в особистих некомерційних цілях. Будь-яке комерційне використання Продуктів та Матеріалів вимагає отримання попередньої прямої згоди Компанії на це.

7.5. За порушення прав інтелектуальної власності Компанії, його ліцензіарів та / або третіх осіб Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Компанія здійснює обробку конфіденційної інформації в межах та в порядку, визначеному цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього договору є будь-яка інформація щодо Користувача, яка отримується Компанією безпосередньо від Користувача та/або у зв’язку із використанням Користувачем Веб-сайту.

8.3. Обробкою конфіденційної інформації є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються Компанією з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з конфіденційною інформацією, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення конфіденційної інформації.

8.4. Компанія здійснює обробку наступної конфіденційної інформації: ПІП, контактний телефон, e-mail.

8.5. Компанія здійснює обробку конфіденційної інформації з метою надання Користувачам Послуг, забезпечення доступу до Продуктів, інформування (у тому числі рекламними матеріалами), а також інших дій, пов'язаних з такими цілями.

8.6. Користувач при обробці його конфіденційної інформації, зокрема, має право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до компетентних органів державної влади;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- відкликати згоду на обробку персональних даних.

8.7. Компанія використовує різноманітні інструменти захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу або розголошення. Компанія застосовує комплекс організаційних та технічних заходів щодо забезпечення безпеки конфіденційної інформації, зокрема, але не виключно:

- призначає відповідальних осіб за організацію обробки конфіденційної інформації;

- забезпечує збереження носіїв конфіденційної інформації;

- встановлює правила доступу до конфіденційної інформації;

- використовує засоби захисту конфіденційної інформації, необхідні для запобігання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації;

- забезпечує виявлення фактів несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації та вжиття відповідних заходів.

При цьому Компанія не надає та не може надавати жодних гарантій та не несе відповідальність за дії третіх осіб, що здійснили неправомірний доступ до конфіденційної інформації. 

8.8. Компанія залишає за собою право використовувати конфіденційну інформацію, в т.ч. надавати її третім особам у зв’язку з:

- розслідуванням порушень законодавства та (або) будь-яких порушень правил користування Веб-сайтом, Продуктами та/або Матеріалами;

- боротьби із шахрайством;

- захистом прав, власності або безпеки Компанії, Користувачів.

8.9. Компанія може надавати конфіденційну інформацію Користувачів на запит компетентних органів, оформлених в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.10. Компанія залишає за собою право надавати конфіденційну інформацію афілійованим особам Компанії і іншим довіреним третім особам для обробки такої конфіденційної інформації від імені Компанії. Така обробка здійснюється відповідно до інструкцій Компанії та цього договору. Приймаючи умови договору, Користувач надає свою згоду на обробку конфіденційної інформації третіми особами на умовах цього пункту.

8.11. Компанія зберігає конфіденційну інформацію Користувачів протягом строку, необхідного для належного функціонування Веб-сайту, роботи Продуктів та досягнення інших цілей, для якої зібрана така конфіденційна інформація. Конфіденційна інформація видаляється за винятком випадків, коли така інформація потрібна для вирішення спорів, запобігання та (або) розслідування правопорушень та злочинів.

8.12. Користувачі повинні розуміти, що при переході на деякі посилання, що розміщені на Веб-сайті, вони можуть бути перенаправлені на сервіси, додатки, сайти третіх осіб, де обробка конфіденційної інформації знаходиться поза контролем Компанії. В такому випадку будуть застосовуватись політики конфіденційності та правила обробки персональних даних таких третіх осіб. 

9. ІНШІ УМОВИ


9.1. Компанія має право на відступлення (або інший спосіб передачі своїх прав та обов'язків) третім особам.

9.2. Сторони підтверджують, що цей договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

9.3. Кожна сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього договору.

9.4. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

 

10. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ 

 

  • ФОП Кукуруза Григорій Володимирович
    UA963806340000026006194133001
    у ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», м. Київ МФО 380634 Код ЄДРПОУ/ІПН: 3545006872
     

  • Платник єдиного податку 3 групи зі ставкою 5%  •  

  • Редакція публічного договору про надання послуг станом на 11 червня  2024.

bottom of page